Đối với công ty TNHH 1 thành viên

Khi thay đổi người đại diện công ty TNHH 1 thành viên, công ty cần chuẩn bị hồ sơ với các thành phần sau:

1. Thông báo thay đổi người đại diện của công ty;

2. Giấy chứng thực cá nhân của người đại diện mới: Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiêu lực;

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Bản sao hợp lệ;

4. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế;

5. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi người đại diện công ty TNHH 1 thành viên

6. Trường hợp người đại diện đi thuê, thì công ty cần cung cấp thêm các loại giấy tờ sau:

– Quyết định bổ nhiệm người đại diện công ty TNHH 1 thành viên;

– Hợp đồng lao động;

7. Giấy ủy quyền/ giấy giới thiệu cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;.

thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 tv

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Khi thay đổi người đại diện công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cần chuẩn vị hồ sơ với các thành phần sau:

1. Thông báo thay đổi người đại diện của công ty;

2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới của công ty:

– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

– Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

3. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

4. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

5. Trường hợp người đại diện theo pháp luật đi thuê, thì công ty cần cung cấp:

– Quyết định bổ nhiệm người đại diện công ty TNHH 2 thành viên trở lên

– Hợp đồng lao động;

6. Giấy ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

thay đổi người đại diện pháp luật công ty tnhh 2 tv

Nơi nộp hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật

Doanh nghiệp đến sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương đẻ nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Thời gian hoàn thành hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật

Trong vòng 03 – 5 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Sở kế hoạch và đầu tư, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy phép kinh doanh mới công nhân người đại diện pháp luật mới của doanh nghiệp.